Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderBoligForeningerMærkedageOm FåborgProjekterKontakt
Kvong
Foto:

Generalforsamling, Sogneforeningen

Kvong Sogneforening

Indkaldelse til generalforsamling i Kvong Sogneforening

Tid: Tirsdag den 23. april klokken 19.30

Sted: Lærerværelset på Kvong Gamle Skole

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

  1. Valg af dirigent.

  2. Valg af referent

  3. Valg af stemmetællere

 2. Beretning ved formanden

 3. Aflæggelse af regnskab

 4. Fastsættelse af kontingent

 5. Indkomne forslag

 6. Valg til bestyrelsen (bemærk der skal være mindst 2 af hvert køn i bestyrelsen)

  1. på valg er Preben Møller (modtager ikke genvalg)

  2. på valg er Jørgen Ø Jensen (modtager ikke genvalg)

  3. på valg er Joan Kruse (modtager ikke genvalg)

 7. Valg af 3 suppleanter for 1 år. (1.-2.-3. suppleant efter stemmetal)

 8. Valg af revisorer og suppleanter.

  1. 2 revisorer

  2. 2 suppleanter

 9. Evt.

torsdag 14 mar 2019 - Jørn Peter Adolphsen